Covid-19 ventilatie.

De rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus is in de media en politiek al maanden onderwerp van gesprek. Instanties als de WHO, het ECDC (‘Europese RIVM’) en het RIVM stellen dat ventilatie helpt om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. Het RIVM stelt dat het mogelijk is dat het virus in slecht geventileerde ruimtes urenlang in de lucht blijft in de vorm van fijne vochtdruppels (aerosolen).

Om de besmettingsrisico’s met luchtweginfecties in gebouwen zo klein mogelijk te houden, is inzetten op aanvullende ventilatie-maatregelen aan te raden. Goed ventileren helpt om de overdracht van luchtweginfecties te beperken, als aanvulling op de standaard COVID-19 maatregelen.
Hier zijn belangrijke adviezen rondom ventilatie op een rij gezet.

  1. Controleer of er voldoende verse lucht binnen komt via de aanwezige inblaasroosters;
  2. Controleer of de te openen ramen op de juiste manier gebruikt worden; 
  3. Check de installatie-instellingen en het onderhoud;
  4. Beperk de centrale recirculatie;
  5. Inventariseer het risico op onderlinge luchtstromen;
  6. Monitor de luchtkwaliteit (de kooldioxide concentratie).

Twijfels of vragen hier over, neem dan contact met ons op!

Contact

covid 19 corona ventilatie